Våre reklamasjonsvilkår

Har du problemer med sengen din?

Husk å lese monterings- og vedlikeholdsveiledningen nøye. Ofte finner man svaret der.

Dersom problemet fortsatt ikke er løst, kan du kontakte oss.

Hva dekker 5 års reklamasjonsrett?

Madrassmesteren følger til en hver tid gjeldende forbrukerkjøpslov som for tiden bl.a innebærer 5 års reklamasjonsrett på ting som er ment å vare vesentlig lenger en 2 år. Reklamasjonsretten omfatter fabrikasjons- og materialfeil, som konstanteres ved normal bruk i kjøperens privathusholdning i Norge. Forbrukeren må sannsynliggjøre kjøpsdatoen ovenfor servicemann på stedet. (Kjøpskvittering etc.)

Manglende dokumentasjon som sannsynliggjør at produktet er kjøpt hos Madrassmesteren innenfor 5 år, vil medføre betalbart servicebesøk/serviceoppdrag.

OBS! Hvis servicemann tilkalles og det ikke påvises feil på selve produktet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil, anses oppdraget som betalbart selv om det er innenfor reklamasjonsrettperioden.

Reklamasjonsretten omfatter ikke:

Feil eller skader som har oppstått ved feil bruk, mangelfullt vedlikehold, feilaktig oppstilling eller service utført av service forbindelser som ikke er godkjent av Madrassmesteren eller i det store og det hele feil som ikke skyldes fabrikasjons- eller materialfeil.

Fyll ut reklamasjonsskjemaet og gi oss en beskrivelse av problemet/skaden Vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid med enkelte reklamasjonsforespørsler, spesielt i tilfeller der saken nødvendiggjør kontakt med vår leverandør.

NB! Det er viktig at du fyller ut alle postene i skjemaet.

OBS! Vi er avhengig av deres fakturanr. for å kunne behandle reklamasjoner.

Click or drag a file to this area to upload.

Kontakt oss for en hyggelig prat!

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss ring 51 88 90 00, eller send oss en skriflig henvendelse nedenfor.